Lớp 9

Tỉnh Thành: 
Hà Nội
Môn Dạy: 
Toán
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
120000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
1400000đ/tháng
Tỉnh Thành: 
Thừa Thiên Huế
Môn Dạy: 
Tiếng Anh
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nam
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
65000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
800000đ/tháng
Tỉnh Thành: 
Đà Nẵng
Môn Dạy: 
Toán
Vật Lý
Văn
Ngoại Ngữ
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nam
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
80000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
1280000đ/tháng
Tỉnh Thành: 
Hà Nội
Môn Dạy: 
Toán
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nam
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
100000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
0đ/tháng
Tỉnh Thành: 
Bến Tre
Môn Dạy: 
Toán
Văn
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nam
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
80000đ/buổi