Lớp 6

Tỉnh Thành: 
Đà Nẵng
Môn Dạy: 
Toán
Văn
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nữ
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
75000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
900000đ/tháng
Tỉnh Thành: 
Hà Nội
Môn Dạy: 
Toán
Văn
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
120000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
2900000đ/tháng
Tỉnh Thành: 
TP HCM
Môn Dạy: 
Toán
Văn
Ngoại Ngữ
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
120000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
1400000đ/tháng
Tỉnh Thành: 
Thừa Thiên Huế
Môn Dạy: 
Tiếng Nhật
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nam
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
60000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
500000đ/tháng
Tỉnh Thành: 
Bình Dương
Môn Dạy: 
Tiếng Anh
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nam
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
75000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
600000đ/tháng
Tỉnh Thành: 
Hà Nội
Môn Dạy: 
Toán
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nữ
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
80000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
0đ/tháng
Tỉnh Thành: 
Hà Nội
Môn Dạy: 
Ngoại Ngữ
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nữ
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
150000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
0đ/tháng
Tỉnh Thành: 
Bình Dương
Môn Dạy: 
Toán
Vật Lý
Hóa
Sinh
Văn
Ngoại Ngữ
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nữ
Số Học Viên: 
2 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
250000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
0đ/tháng
Tỉnh Thành: 
Khánh Hòa
Môn Dạy: 
Toán
Vật Lý
Hóa
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nữ
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
100000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
0đ/tháng