Lớp 12

Thuyền

Gia sư dạy tốt kem môn lý luyện thi đại học
Tỉnh Thành: 
TP HCM
Môn Dạy: 
Vật Lý
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nữ
Số Học Viên: 
2 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
150000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
0đ/tháng
Tỉnh Thành: 
TP HCM
Môn Dạy: 
Tiếng Trung
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nữ
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
60000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
0đ/tháng
Tỉnh Thành: 
Hà Nội
Môn Dạy: 
Tiếng Anh
Số Học Viên: 
8 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
300000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
0đ/tháng