Lớp 10

Tỉnh Thành: 
Đà Nẵng
Môn Dạy: 
Hóa
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
65000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
800000đ/tháng
Tỉnh Thành: 
Hà Nội
Môn Dạy: 
Vật Lý
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nam
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
120000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
1000000đ/tháng