Sinh Viên

Tỉnh Thành: 
Hà Nội
Môn Dạy: 
Ngoại Ngữ
Tiếng Anh cho người đi làm
Tiếng anh giao tiếp
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
150000đ/buổi
Tình Trạng: 
Đã kết thúc
Tổng học phí 4 tuần: 
3000000đ/tháng
Tỉnh Thành: 
Đà Nẵng
Môn Dạy: 
Hóa
Trình độ Học Viên: 
Lớp 10
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
65000đ/buổi
Tình Trạng: 
Đang giao dịch
Tổng học phí 4 tuần: 
800000đ/tháng
Tỉnh Thành: 
Đà Nẵng
Môn Dạy: 
Toán
Văn
Ngoại Ngữ
Trình độ Học Viên: 
Lớp 4
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nữ
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
50000đ/buổi
Tình Trạng: 
Đã kết thúc
Tổng học phí 4 tuần: 
800000đ/tháng
Tỉnh Thành: 
Hà Nội
Môn Dạy: 
Toán
Văn
Trình độ Học Viên: 
Lớp 6
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
120000đ/buổi
Tình Trạng: 
Đã kết thúc
Tổng học phí 4 tuần: 
2900000đ/tháng
Tỉnh Thành: 
TP HCM
Môn Dạy: 
Toán
Văn
Ngoại Ngữ
Trình độ Học Viên: 
Lớp 6
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
120000đ/buổi
Tình Trạng: 
Đang tìm
Tổng học phí 4 tuần: 
1400000đ/tháng
Tỉnh Thành: 
TP HCM
Môn Dạy: 
Toán
Văn
Trình độ Học Viên: 
Lớp 4
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nữ
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
100000đ/buổi
Tình Trạng: 
Đang tìm
Tổng học phí 4 tuần: 
1200000đ/tháng
Tỉnh Thành: 
Hà Nội
Môn Dạy: 
Ngoại Ngữ
Tiếng Anh
Trình độ Học Viên: 
Người đã đi làm
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nam
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
150000đ/buổi
Tình Trạng: 
Đã kết thúc
Tổng học phí 4 tuần: 
1200000đ/tháng
Tỉnh Thành: 
Quảng Ninh
Môn Dạy: 
Tiếng Trung
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nữ
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
85000đ/buổi
Tình Trạng: 
Đang tìm
Tổng học phí 4 tuần: 
1000000đ/tháng
Tỉnh Thành: 
Đà Nẵng
Môn Dạy: 
Môn học khác
Trình độ Học Viên: 
Lớp 7
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nữ
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
60000đ/buổi
Tình Trạng: 
Đã kết thúc
Tổng học phí 4 tuần: 
700000đ/tháng
Tỉnh Thành: 
Đà Nẵng
Môn Dạy: 
Môn học khác
Trình độ Học Viên: 
Lớp 7
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nam
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
60000đ/buổi
Tình Trạng: 
Đã kết thúc
Tổng học phí 4 tuần: 
1000000đ/tháng