Người Đi Làm

Tỉnh Thành: 
Hà Nội
Môn Dạy: 
Ngoại Ngữ
Tiếng Anh
Trình độ Học Viên: 
Người đã đi làm
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nam
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
150000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
1200000đ/tháng
Tỉnh Thành: 
Hải Phòng
Môn Dạy: 
Tiếng Anh
Trình độ Học Viên: 
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nữ
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
140000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
1700000đ/tháng