Giáo Viên Tự Do

Tỉnh Thành: 
Hà Nội
Môn Dạy: 
Ngoại Ngữ
Tiếng Anh cho người đi làm
Tiếng anh giao tiếp
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
150000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
3000000đ/tháng
Tỉnh Thành: 
Hà Nội
Môn Dạy: 
Ngoại Ngữ
Tiếng Anh
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nam
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
150000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
1200000đ/tháng
Tỉnh Thành: 
Quảng Ninh
Môn Dạy: 
Tiếng Trung
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nữ
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
85000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
1000000đ/tháng
Tỉnh Thành: 
Thừa Thiên Huế
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nam
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
65000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
800000đ/tháng