Thông Tin Gia Sư

Hồ Sơ Gia Sư

Hoàng Thị Mỹ Duyên

Nữ ,1997

Mã Gia Sư : GS-355Đăng nhập nhanh

Thông Tin Gia Sư
Giới Thiệu Gia Sư: 
Sinh viên năm 3 đa khoa đại học y hà nội
Môn Dạy: 
Trình Độ Gia Sư: 
Mức học phí theo buổi: 
120000 đ/buổi
Thông Tin Liên Hệ
Địa Chỉ Hiện Tại: 
Ktx Đại học y Hà Nội
Dạy ở Tỉnh Thành: