Thông Tin Gia Sư

Hồ Sơ Gia Sư

Nguyễn Văn Viết

Nam ,1997

Mã Gia Sư : GS-346Đăng nhập nhanh

Thông Tin Gia Sư
Môn Dạy: 
Trình Độ Gia Sư: 
Mức học phí theo buổi: 
80000 đ/buổi
Bằng Cấp - Chứng Chỉ: 

Đang học Công nghệ thông tin tại trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

Thông Tin Liên Hệ
Địa Chỉ Hiện Tại: 
xã Chiến Thắng - An Lão - Hải Phòng
Dạy ở Tỉnh Thành: