Tin học

Tỉnh Thành: 
Thừa Thiên Huế
Môn Dạy: 
Tin học
Lập trình
Nam/Nữ Gia Sư: 
Nam
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
100000đ/buổi