Tiếng Anh cho người đi làm

Tỉnh Thành: 
Hà Nội
Môn Dạy: 
Ngoại Ngữ
Tiếng Anh cho người đi làm
Tiếng anh giao tiếp
Số Học Viên: 
1 Học Viên
Mức học phí dự tính: 
150000đ/buổi
Tổng học phí 4 tuần: 
3000000đ/tháng