Hợp Tác với CTV - trung tâm gia sư trên toàn quốc

Gia Sư Hội - hợp tác với Cộng tác viên , trung tâm gia sư toàn quốc

1. Đối với Cộng tác viên trực tiếp:

Yêu cầu CTV trực tiếp:
+ Trên 18 tuổi.
+ Có phương tiện đi lại.
+ Chủ động thời gian.
+ Biết sử dụng máy tính/ điện thoại.

Ưu tiên:
+ Hiện đang là Trung Tâm Gia Sư tại địa phương.
+ Hiện là giáo viên, sinh viên ngành sư phạm.

Công việc CTV:
+ Kiểm tra, tiếp nhận thông tin gia sư.
+ Nhận lớp, tư vấn cho phụ huynh.
+ Quảng bá online/offline.

Quyền lợi:
- Là người đại diện của GSH tại tỉnh thành.
- Được hưởng hoa hồng cao (40%) tại địa bàn.
- Thời gian làm việc linh động.
- Thu nhập theo năng lực.

Gửi hồ sơ CTV
+ Gửi email với tiêu đề "Ứng tuyển CTV Gia Sư Hội".
+ Hồ sơ bao gồm: hình ảnh cá nhân, bản scan CMND, sơ yếu lí lịch, công việc hiện tại.

2. Đối với Trung Tâm Gia Sư:

- Nhận lớp (đăng tại Giasuhoi) với phí chỉ 15%.
- Đăng tin miễn phí.
- Được hiện thông tin của TTGS.
- Tìm gia sư nhanh chóng.
- Cần liên hệ để kích hoạt tài khoản Trung Tâm Gia Sư để được xem lớp với 15%.

Liên hệ gửi hồ sơ
+ Email: giasuhoi.hotro@gmail.com
+ Phone: 0932.580.012

Last modified: 
05/06/2017 - 12:15